Raport W. Opowieść rotmistrza Pileckiego - Gaetan Nocq