Pomyślę o tym jutro  - Katarzyna Michalik-Jaworska