Pies w mieście.  - Magdalena Horodyska,  Katarzyna Migdał