Pies i ja. Opowieść o szukaniu sensu życia  - Kate Spicer