Nibylandia. Tu żyją potwory. W mroku podziemi - Praca zbiorowa