Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości - Jan Sowa