Życie w przybliżeniu

Życie w przybliżeniu -  Janusz Osarczuk

„Świat w przybliżeniu”  w żywy sposób pokazuje, jak pięknie niedoskonały jest nasz świat. Dotyka takich zagadnień jak przybliżenie, niedokładność, nieprecyzyjność, niedoskonałość, niepewność, błąd, odchylenie, czy ograniczenie.

Na początku (rozdział I) Autor omawia kwestię przybliżeń w nauce, która w powszechnym mniemaniu jest najbliższa doskonałości, czyli w matematyce. Potem przechodzi do fizyki klasycznej w wersji „dokładnej” (rozdział II) oraz statystycznej (rozdział III) i tam poszukuje niedoskonałości. Następne części to spojrzenie na „wady” trzech naukowych rewolucji, czyli teorii względności (rozdział IV), mechaniki kwantowej (rozdział V) oraz teorii chaosu (rozdział VI).

Rozdział VII jest formą dygresji, ponieważ Autor dokonuje w nim porównań między przedstawionymi wcześniej rodzajami mechanik. Poświęca też wiele miejsca na zapoznanie Czytelnika z kwestiami przewidywalności i determinizmu w fizyce. Badanie nieprecyzyjności świata kontynuuje w rozdziale VIII, tym razem analizując nauki inne niż ścisłe. Najbardziej niesamowite hipotezy (w skali całego Wszechświata) dotyczące ułudy postrzeganej rzeczywistości opisuje w rozdziale IX. Na koniec (rozdział X) zagłębia się w spór między teorią a praktyką, rozpatrując „usterki” każdej z nich. Dodatki stanowią matematyczny suplement do omawianych wcześniej zagadnień.