Witkacy. Etyka

Witkacy. Etyka - Agnieszka Kałowska

Dzięki publikacji Czytelnik przeżyje nowe spotkanie z Witkacym: ujrzy go jako rozmówcę i teoretyka rozmowy; podważającego religię poszukiwacza Absolutu; obywatela podbitego państwa pozującego do zdjęć w stroju kolonialisty, człowieka współczującego cierpiącej musze i psom na łańcuchach, o krok od konwersji na buddyzm. Najważniejsze problemy etyczne dwudziestego wieku – dialog, stosunek do religii, kolonializm, ekologia, wielokulturowość – znajdują odbicie w biografii i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza: nie tylko w powieściach i dramatach, ale i w listach, komentarzach, tekstach publicystycznych.
Autorka podejmuje temat dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy etyczne artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, złożoność, ukazując źródła i artystyczne konsekwencje. Wydobywa szczeliny między deklaracjami a poglądami wynikającymi z tekstów, sytuuje na tle najważniejszych twórców epoki, pokazuje dramatyczne zwroty, a wreszcie i to, że etyka Witkacego rodziła się w dialogu z Innymi – i tylko dzięki sztuce ich głosy mogły wybrzmieć.

Książka inicjuje nową serię wydawniczą „Projekt: Egzystencja i Literatura”, która zaprezentuje twórczość polskich pisarzy przez pryzmat indywidualnych biografii, doświadczeń, światopoglądów.

Kolejne tytuły planowane w serii:
Marzena Woźniak-Łabieniec, Rymkiewicz. Metafizyka (03.2017)
Maciej Urbanowski, Brzozowski. Religia (06.2017)
Anna Legeżyńska, Hartwig. Dystans (09.2017)
Tomasz Garbol, Miłosz. Los (10.2017)
Paweł Wolski, Borowski. Ciało (12.2017/01.2018)
Agnieszka Bielak, Szymborska. Zdumienie (12.2017/01.2018)
Agnieszka Czyżak, Myśliwski. Trwanie (03.2018)
Tomasz Cieślak, Tomasz Różycki (06.2017)
Adrian Gleń, Stasiuk. Istnienie (06.2018)
Bartosz Małczyński, Kamieńska. Eschatologia (12.2018/01.2019)

Seria objęta patronatem TVP Kultura, „ArtPapieru”, „Toposu” i O.pl Polskiego Portalu Kultury