Afrobiografia

Afrobiografia - Janusz Kokot

Afrobiografia to spisane przez Janusza Kokota – artystę malarza – historie, obserwacje i refleksje z jego pobytu w Afryce. Znajdziemy w tych zapiskach misyjnych radość ze spotkań z ludźmi, którzy ofiarowali autorowi i jego rodzinie bliskość w, jak sam pisze, trudnym byciu „w świecie, który był nam nieznany, nielogiczny i mało komfortowy”. Podzieli się w niej z nami namysłem nad własną kondycją, zarówno duchową, jak i kondycją europejskiej cywilizacji. Zanurzymy się w codzienność, tak bardzo zwyczajną i bliską każdemu z nas, a jednocześnie przedziwnie ekscytującą, bo podległą dyktatowi jakże odmiennej kultury.

Książka ta jest nie tylko opisem ekscytujących podróży i zjawisk nieznanych przeciętnemu Europejczykowi, ale również okazją do zapoznania się z fragmentem dorobku artystycznego Janusza Kokota. Okazją do zajrzenia do świata Afryki oraz zwiększenia wrażliwości na sztukę i drugiego człowieka.

Opowieść o tym, co w życiu najważniejsze, najcenniejsze – oto, czym jest Afrobiografia.

 

Strona internetowa: januszkokot.com

https://www.facebook.com/people/Artwork-by-Janusz-Kokot/100063488745162/