"Śmierć wszystkim, którzy nienawidzą Rafała", Rafał Christ