Florentynka Muu w podróży - Piotr Jasik,  Anna Jasik,  Ewa Graniak-Wosinek