Ewolucja

Ewolucja - Robin Dunbar

W skład serii Wszystko, co warto wiedzieć wchodzi wiele unikalnych książek popularnonaukowych napisanych przez czołowych ekspertów w swoich dziedzinach, a wydanych przez Oxford University Press, w których każdy znajdzie odpowiedzi na najbardziej palące i interesujące współczesne problemy – od zmian klimatu przez zagadki ewolucji, zaburzenia odżywiania, ewolucję, aż po fizykę kwantową.
Seria ta ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, medycyny i zdrowia, nauk ścisłych oraz społecznych.

Ewolucja jest jednym z najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie. Polega na zmianach budowy organizmów i powstawaniu nowych na przestrzeni wielu pokoleń. Wyjaśnia, jak powstały wszystkie istoty z którymi dzielimy tę planetę, dlaczego wszyscy się tak różnimy oraz jak i dlaczego jesteśmy tak od siebie współzależni.
Książka ta zawiera przegląd podstawowych teorii i ukazuje, jak szeroko jej konsekwencje odbijają się echem w naukach przyrodniczych, naukach społecznych, a nawet humanistycznych. Dziesięć rozdziałów podejmuje dziesięć głównych tematów, stopniowo zawężających
się od ogólnego spojrzenia na ewolucję po szczegółowy opis powiązanych z kulturą zachowań człowieka. Autor pokazuje, jak proste pytanie „dlaczego?” prowadzi nas nieubłaganie w głąb wszystkich tajemnic życia.

Przedsprzedaż: https://ksiegarnia.pwn.pl/Ewolucja,1063252105,p.html