Czarne skrzydła. Sue Monk Kidd. Wydawnictwo Literackie 2014