Książkowy kalendarz

Zadanie

Konkurs trwa od 1 do 23 grudnia. Codziennie (o różnych porach) zostanie opublikowana okładka książki, która jest do zdobycia. Żeby ją wygrać, należy o godzinie 20:00 przesłać do nas maila z jej tytułem. Pierwsza osoba, która prześle po godzinie 20:00 maila z prawidłową odpowie wygrywa nagrodę dnia.


Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:
kontakt@lubie-czytac.pl

Nagrody:

Nagrody będą ogłaszane na stronie https://www.facebook.com/pl.lubie.czytac/

Informacje dotyczące danych osobowych:

Informujemy, że dysponujemy Państwa danymi osobowymi (imię nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy i numer telefonu) tylko na potrzeby konkursów. Po wysyłce nagród dane są kasowane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu jest Lubię Czytać.

2. Kontakt z organizatorem : kontakt@lubie-czytac.pl

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.11.2018 i trwa do godziny 22:00 dnia 23.12.2018.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Lubię czytać.

5. Nagrody będą ogłaszane na stronie https://www.facebook.com/pl.lubie.czytac/

6. Uczestnik konkursu, w razie wygranej musi w ciągu 7 dni roboczych podać adres do wysyłki nagrody.

7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres kontakt@lubie-czytac.pl.

8.  Codziennie (o różnych porach) zostanie opublikowana okładka książki, która jest do zdobycia. Żeby ją wygrać, należy o godzinie 20:00 przesłać do nas maila z jej tytułem. Pierwsza osoba, która prześle po godzinie 20:00 maila z prawidłową odpowie wygrywa nagrodę dnia.

9. Imię i nazwisko wygranych zostanie ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.