Mechaniczny. Wojny alchemiczne. Tom I -  Ian Tregillis