Wojna światopoglądów. Czy naukowcy mają duszę? -  Deepak Chopra,  Leonard Mlodinow