Więzienie i pokój. Saga moskiewska. Tom 3 - Wasilij Aksionow