Wielka księga snów - Giovanna Zoboli,  Simona Mulazzani