Uprowadzenie Księcia Margaryny - Mark Twain,  Philip Stead