Stephanie Plum- Dziesięć Kawałków - Janet Evanovich