Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia - Witold Szabłowski