Slapstick, albo nigdy więcej samotności! - Kurt Vonnegut