Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty. Postawy. Refleksje - Władysław Bartoszewski