Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm. - Piotr Brysacz