Oto stoję w deszczu ciała [dziennik studentki] - Eda Ostrowska