Od A do Z  - Janusz Minkiewicz,  Bohdan Wróblewski