Myszart w Wenecji. Tom 2 - Thierry Joor, Gradimir Smudja