Mikrowyprawy z Warszawy - Monika Masalska,  Seweryn Masalski