Mazurscy w podróży. Porwanie Prozerpiny - Agnieszka Stelmaszyk