Mazurscy w podróży. Bunia kontra fakir - Agnieszka Stelmaszyk