Lepsi od Pana Boga. Reportaże z Polski Ludowej - Janusz Rolicki