Kuchenny Kredens. Polska kuchnia przedwojenna - Monika Śmigielska