Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego - Magdalena Grzebałkowska