Kruchy lód. Dziennikarze na wojnie  - Anna Wojtacha