Kosmiczne wyzwania - Artur B. Chmielewski,  E. Zambrzycka-Kościelnicka