Kobiety, których nie ma. Bezdomność kobiet w Polsce  - Sylwia Góra