Klient w centrum uwagi. Jak szefowie mogą budować pozytywne doświadczenie w zespołach obsługi - Robert Zych