Kamila i Konie. Mistrzowie -  Lili Mésange,    Stefano Turconi