Inna Ukraina. Zakarpacie - tu się zaczyna i kończy Europa - Marek A. Koprowski