Historia ciała. Tom I. Od Renesansu do Oświecenia - Praca zbiorowa