Gdzie jesteś, Precelku? - Aniela  	 Cholewińska-Szkolik