Era Zero. Ego: Ostatnie Starcie - Michalina Olszańska-Rozbicka