Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889  - Friedrich Nietzsche