Diabelskie Wesele. Bajki z Polesia - Aleksander Barszczewski