Czy to puszcza bąki?  - Nick Caruso,  Dani Rabaiotti