Berbeka. Życie w cieniu Broad Peaku - Dariusz Kortko, Jerzy Porębski