Baśnie czterech królestw -  Katarzyna Pająk-Zjawińska, Miłka Zjawińska