Otwórz okienko. Cztery misie i ten piąty - Helena Bechlerowa