365 baśni i opowiastek na każdy dzień  - Praca zbiorowa