Smok Wesołek i zimowi goście - Małgorzata Korbiel,   Marysia Panas